Spolning av vattenledningsnätet i Gullabo

Vecka 49 kommer det kommunala vattenledningsnätet i Gullabo samhälle att spolas.

Risk föreligger för missfärgning av vattnet i hela samhället i samband med spolningsarbetet. Mer information lämnas via brev till berörda fastighetsägare.

Den etapp som skulle spolas tisdagen den 3/12 har flyttats till torsdagen den 5/12 på grund av vattenläcka.

Torsås kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen2013-12-03

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se