Sommarvikarier till äldreomsorgen efterfrågas

Socialförvaltningen söker fortfarande sommarvikarier till äldreomsorgen.

Läs mer på offentligajobb.se.


2017-06-30

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se