Solenergi - investera i solceller

sol

Torsås kommun bjuder in tillsammans med Torsåsbyggdens LRF och Studieförbundet vuxenskolan till ett föredrag med Lars Andrén som är ordförande i Svensk solenergiförening, energiexpert i tidningen Vi i Villa samt författare.

Nu på onsdag den 28 maj kl. 19:00 i Byggdegården i Torsås.

(Affisch PDF) 

Ur innehållet:

  • Solenergimarknaden idag
  • Dimensionering, val och lönsamhet
  • Investeringsstöd, skattereduktion och el-certifikat
  • Möjligheter att sälja och leverera el till nätet

 

Den 1-31 maj 2014 genomförs Solenergidagarna i Sverige, vilket är en del av European Solar Days som är den största solenergikampanjen i Europa, med mer än 20 deltagande länder sedan 2002. Kampanjen är ett initiativ från Energikontoren Sverige i sammarbete med Torsås kommun med stöd från Energimyndigheten.

 

Kampanjen syftar till att höja medvetandenivån om solenergi hos allmänheten. Under förra årets kampanj (2013) arrangerades 180 aktiviteter i hela Sverige, bl. a. mässor, föreläsningar, torgmöten, öppet hus, tävlingar mm. Under 2014 förväntas ännu fler aktiviteter, och aktiviteterna arrangeras av energi- och klimatrådgivare, solenergiföretag m.fl.

 

Information om kampanjen och om solenergi, samt länkar till de olika arrangemangen i Sverige, finns på hemsidan www.solardays.se. Eller på kommunens hemsida 

Välkommen till vårt arrangemang under Solenergidagarna!

Nu på onsdag den 28 maj kl. 19:00 i Byggdegården i Torsås.

 

Kontakt
Annika Persson Åberg. 0486-33 183, energi- och klimatrådgivare

  2014-05-22

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se