Sök kulturbidrag senast 1/3

Bok och barn

Föreningar, organisationer, offentliga förvaltningar och studieförbund med verksamhet i Torsås kommun kan söka kulturbidrag. Nu är det hög tid att lämna in sin ansökning. Sista ansökningsdag är den 1 mars.

Syftet med kulturbidraget är, dels att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud för invånare och besökare, men också att främja ett bevarande av det kulturarv som finns i kommunen. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Kulturbidrag kan endast sökas för kulturverksamhet som i första hand äger rum i Torsås kommun. Det kan sökas antingen som ett bidrag eller en förlustgaranti. Ansökan kan göras två gånger om året. Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 oktober. Program/verksamhetsbeskrivning och kostnadsbudget bifogas.

Beslut om eventuellt kulturbidrag sker efter prövning i bildningsnämnden och efter nämndens ekonomiska förutsättningar. Om verksamheten/programmet för vilken bidraget beviljats inte genomförs ska det återbetalas.

>> Ansökningsblankett Kulturbidrag (PDF)

2012-02-21

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se