Socialt företag – en chans att ta sig in på arbetsmarknaden

Trädgårdssofftillverkning

Tillverkning av trädgårdssoffor

Torsås kommun har dragit igång en satsning på socialt företagande. Projektet startade i februari och handlar om att få in människor i arbetsmarknaden. Människor som tidigare av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden ges nu en chans att komma tillbaka. Detta hjälper till att stärka självkänslan och välbefinnandet och när människor mår bra minskar samtidigt utanförskapet.

Gruppen består för tillfället av tolv personer i blandade åldrar, allt från 20 upp till 65 år. Deras lokal ligger på övervåningen i samma byggnad som Adolfssons blomsteraffär. Först upp för en lång slingrande trappa, sedan är man framme. Doften man möts av ger en känsla av gammalt och genuint, men intrycken är fler än så. På väggarna hänger mängder av lappar där idéer finns antecknade. Man förstår att här finns människor som vill ta sig tillbaka och har ambitioner.

TrädgårdssofftillverkningTrädgårdssoffstillverkning
Hans Gustafsson är mannen som leder projektet och han berättar om några av alla de idéer som gruppen har tagit fram tillsammans. I gruppen finns personer som är mycket skickliga sofftillverkare. Tillverkning pågår och målsättningen är att få ut sofforna på olika ställen i kommunen och sedan skapa en efterfrågan på dem. Sofforna är både läckra och otroligt stabila. Varför skulle det inte finnas en marknad för dem?

En annan idé är att starta och driva en fixartjänst, alltså att åka ut och hjälpa företag och privatpersoner, främst äldre, med skötsel i hemmet eller i trädgården. En tredje idé är att starta caféverksamhet, till exempel ett ungdomscafé – ett ställe för ungdomar att samlas på. Idéer råder det, som sagt, inte brist på, men att starta upp ett s.k. socialt företag tar tid. – Det kan ta flera år, säger Hans.

Vill bli fler
För att få erfarenhet är man ofta ute på resande fot och går kurser eller gör studiebesök. Härom veckan var man till exempel hos Coompanion på Kvarnarpsgården i Eksjö. Att träffa folk från andra sociala företag är till stor nytta, och ger en chans för båda parter att dela med sig av idéer och erfarenheter.

För att komma med i gruppen och utveckla egna idéer så går man via arbetsförmedlingen. Det saknas folk just nu och vi behöver bli fler personer, inte minst ungdomar, avslutar Hans Gustafsson.

Så om du saknar jobb och har idéer, varför inte gå med och satsa på ett socialt företag?

Kontaktuppgifter till projektledare Hans Gustafsson
Telefon: 0486-333 04
E-post: hans.gustafsson@torsas.se.

Fakta om Socialt företagande*
Socialt företagande - en väg till arbetsmarknaden är ett projekt inom EU-programmet Equal med syfte att
- underlätta start och drift av sociala företag och därmed skapa arbetstillfällen för grupper som idag står utanför arbetsmarknaden
- identifiera hinder och föreslå förändringar i lagstiftning, regler och deras tillämpning
- sprida information om befintliga sociala företag och deras samhällsekonomiska och mänskliga effekter

*Källa www.socialaforetag.nu

Mer information finns att läsa på www.socialaforetag.nu.

Trädgårdssoffa

Sofforna är både läckra och otroligt stabila


2011-04-14

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se