Slutbesiktning av utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp söder om Bergkvara – VA Söder

Invigning VA Söder Bergkvara

Tisdagen den 23 oktober genomfördes slutbesiktning av projekt VA Söder Bergkvara, utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp längs kusten från Bergkvara till Grämkulla.

Slutbesiktningen har föranletts av ett antal förbesiktningar, där besiktningsmannen tillsammans med representanter för Torsås kommun har gått längs hela utbyggnaden. Merparten av anmärkningarna hade redan åtgärdas innan slutbesiktning, antingen av kommunen eller av entreprenören Svevia. Besiktningsmannen var mycket nöjd med anläggningen och det var få anmärkningar för ett så stort projekt.

 

Anläggningen invigdes genom att Eva-Kristina Berg, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, bland ihop avloppet från VA Söder med Bergkvara reningsverk! Under hela projektet har samarbetet mellan beställaren Torsås kommun, entreprenören Svevia och projektören WSP fungerat mycket bra och som tack för gott arbetet överlämnades en blomma till Svevia från Torsås kommun.

 

I och med att slutbesiktningen godkändes kan anläggningen tas i drift. Du som fastighetsägare kan därmed ansluta till kommunalt vatten och avlopp så fort förbindelsepunkt har anvisats och anläggningsavgiften är betald. 2012-10-23

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se