Skolavslutning 2011

untitled3

På fredag den 17 juni är det skolavslutning runt om i Torsås kommun. Här ser ni vilka tider som gäller för våra skolor.

Torskolan 7-9
Välkomna till skolavslutning fredagen den 17 juni kl. 11.10 i Ekbacken. (Eleverna samlas kl. 11.00 i sina klassrum innan avgång mot Ekbacken.) Skolskjutsarna till skolan går 3 timmar senare än vanligt. Efter samlingen i Ekbacken går eleverna till sina hemklassrum för betygsutdelning/klassavslutning.

Avgångseleverna släpps sedan ut vid skolbiblioteksingången ca kl. 12.20. Vid ösregn kommer avslutningen flyttas från Ekbacken till Torsås kyrka. Det innebär att det blir mycket trångt och svårt att få en åhörarplats i kyrkan.

Bussarna åker hem enligt den tidiga turen kl. 13.10. Förutom för Bergkvara-eleverna som samlas utanför macken för avfärd kl. 13.00 (där Söderåkra-eleverna normalt stiger på).

Söderåkra och Bergkvara skolor
Välkomna till skolavslutning i Söderåkra kyrka fredagen den 17 juni.
Söderåkra skola kl. 08.45 - ca 09.45
Bergkvara skola kl. 10.00 - ca 11.00

Torskolan F-6
Torskolan F-3 har avslutning i Torsås kyrka kl. 08.10
Torskolan 4-6 har avslutning i Torsås kyrka kl. 09.00

Gullabo skola
Gullabo skola har avslutning i Gullabo kyrka kl. 08.302011-06-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se