Sex ungdomar delade på 30 000 kr ur stipendiefond

Stipendiater 2014

Från vänster Maria Johansson, Sten Bondesson (KF ordf.), Malin Birgersson, Jan Darrell (Kommunchef), Sara Johansson och Ann-Britt Mårtensson (2:e vice ordf.). Saknas på bilden gör Carin Harrysson, Gustav Olsson och Agnes Dalberg.

Igår utdelades stipendier ur syskonen Johanssons fond. Detta år får totalt sex ungdomar dela på 30 000 kronor ur fonden och tre av dessa kunde närvara igår på fullmäktiges sammanträde för att ta emot sitt stipendium.

Stipendium delas varje år ut till ungdomar folkbokförda i Torsås kommun, som studerar på högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning och som är mellan 18 – 24 år.

Årets mottagare av stipendier
- Sara Johansson, Torsås
- Carin Harrysson, Söderåkra
- Malin Birgersson, Torsås
- Maria Johansson, Torsås
- Gustav Olsson, Torsås
- Agnes Dahlberg, Söderåkra

 

 

 

 2014-06-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se