Samåkning i Torsås kommun

Samåkning

Torsås kommun vill tipsa om samåkning. "Samåka någon dag i veckan". Tre personer som samåker gör att två bilar försvinner från trafiken. Samåkning ger livskvalitet - Tillsammans kör vi för en bättre miljö.

Samåkning är ett komplement till andra resmöjligheter. Det handlar definitivt inte om att sälja bilen och lifta resten av livet. Det handlar inte heller om att fylla bilens alla platser veckans alla dagar. Det bästa är om man kan hitta en (eller två) att samåka med en dag i veckan, få det till en vana, för att sedan eventuellt låta det växa i den takt som fungerar. Samåkning är i första hand en effektivisering av resandet och har direkta effekter på privatekonomin. Dessutom är samåkning positivt för trafiksäkerhet, tillgänglighet, minskad trängsel, minskad stress och minskat behov av parkeringsutrymme.

Några bra sidor att besöka och registrera sig på för att hitta samåkare ser ni här:

www.samakning.se
www.bilplats.se
www.pendlarservice.se2011-11-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se