Så användes dina skattepengarna 2012

Så användes dina skattepengar 2013 bildkollage

Torsås kommun har tagit fram en folder som visar hur kommuninvånarnas skattepengar användes under 2012. Här redovisas hur de fördelades i den kommunala verksamheten.

Under 2012 betalade varje invånare i Torsås kommun i genomsnitt 34 787 kronor i skatt till kommunen. För att få fram det beloppet räknas alla invånare – även barn och ungdomar samt andra grupper som normalt inte betalar någon skatt. Kommunen fick även statsbidrag på 14 420 kronor per invånare. Totalt fördelades det följaktligen 49 207 kronor per person till olika verksamheter.

>> Se vår folder Så användes dina skattepengar 2012, klicka här! (PDF)


2013-06-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se