Så användes dina skattepengar

Tulpaner - omslag folder om skattepengar

Torsås kommun har tagit fram en ny folder som visar hur kommuninvånarnas skattepengar användes under föregående år. Här redovisas hur de fördelades i den kommunala verksamheten. Under vecka 18 kommer foldern att skickas ut till alla hushåll.

Under 2011 betalade varje invånare i Torsås kommun i genomsnitt 34 569 kronor i skatt till kommunen. För att få fram det beloppet räknas alla invånare – även barn och ungdomar samt andra grupper som normalt inte betalar någon skatt. Kommunen fick även statsbidrag på 14 076 kronor per invånare. Totalt fördelades det följaktligen 48 645 kr per person till olika verksamheter.

>> Se vår nya folder ”Så användes dina skattepengar 2011”, klicka här! (PDF)
2012-04-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se