Så användes dina skattepengar 2013

Omslag Så användes dina skattepengar 2013

I vår årliga informationsfolder ”Så användes dina skattepengar” ser ni hur skattepengarna fördelades mellan kommunala verksamheter. Ni kan också se olika kvalitetsmått där vi jämför oss med hur vi ligger till jämfört med föregående år samt hur vi ligger till jämfört med riksgenomsnittet.

Under 2013 betalade varje invånare i Torsås kommun i genomsnitt 35 630 kronor i skatt till kommunen. För att få fram det beloppet räknas alla invånare – även barn och ungdomar samt andra grupper som normalt inte betalar någon skatt. Kommunen fick även statsbidrag på 13 694 kronor per invånare. Totalt fördelades det följaktligen 49 324 kronor per person till olika verksamheter.

>> Se vår folder Så användes dina skattepengar 2013, klicka här! (PDF)

2014-04-29

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se