SKAKA OM – för att öka ungas inflytande

Skaka om

SKAKA OM är en plattform som är till för att ge dig mellan 13-20 år ökat inflytande och en chans att bli mer politiskt deltagande. SKAKA OM har som mål att vara en snabb väg till maktens centrum i din kommun och med stark opinion få igenom just dina förslag.

Din åsikt är viktig, nu är det är upp till dig att påverka!

Läs mer på www.skakaom.nu.

2013-10-23

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se