SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning.

Sammanlagt deltog 63 kommuner i undersökningen hösten 2013. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 256 av landets kommuner deltagit och 227 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat finns tillgängliga på www.scb.se/medborgarundersökningen.

>> Rapport Torsås kommun medborgarundersökning hösten 2013 (PDF)

I denna rapport redovisas resultatet för Torsås kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 19 september och den 8 november 2013. Ett urval på 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 51 procent enkäten.

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 132 kommuner som var med i undersökningen våren och hösten 2013.

Fler undersökningar från Torsås kommun finns samlade på www.torsas.se/undersokningar.aspx.

2013-12-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se