Risk för missfärgat vatten (ofarligt)

Det omfattande strömavbrottet, som tidigare ikväll drabbade södra Kalmar län, orsakade ett tillfälligt tryckfall på dricksvattennätet. När trycket kom tillbaka lossnade avlagringar i ledningarna som nu tyvärr missfärgar vattnet i, i stort sett hela, Torsås kommun.

Vattnet är ofarligt att dricka, men kan se oaptitligt ut. Undvik vittvätt.

Det är i nuläget tyvärr svårt att lämna en prognos på hur länge vattnet kommer att vara missfärgat.

2017-05-23

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se