Risk för gräsbränder

Eldning

Nu har säsongen för gräsbränder kommit igång. Fjolårsgräset torkar upp och risken för att det ska börja brinna ökar. Man ska vara försiktig när man eldar utomhus såhär års. – Det är viktigt att man har full kontroll över elden och man måste ha möjlighet att släcka vid behov, säger Anders Thor, brandteknisk rådgivare i Brandskyddsföreningen.

Solsken och värme gör att risken för gräsbränder nu ökar successivt. Därför är det viktigt att man iakttar försiktighet när man eldar.

Hör med Torsås kommuns miljöenhet vilka regler som gäller för utomhuseldning där du bor. Du kan också ta kontakt med räddningstjänsten för att få råd. På SMHI:s hemsida www.smhi.se kan man se hur brandriskprognosen ser ut i alla delar av landet.

Tips för utomhuseldare:
- Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
- Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
- Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
- Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
- Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
- Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
- För lantbruk där stora ytor ska brännas av krävs ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnader.
- Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.
- Är du osäker ring, till räddningstjänsten och be om råd.

2012-04-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se