Risk för gräsbränder

Nu har säsongen för gräsbränder kommit igång i södra Sverige. Fjolårsgräset torkar upp och risken för att det ska börja brinna ökar. Var försiktigt när du eldar utomhus så här års. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov.

Solsken och värme gör att risken för gräsbränder nu ökar successivt. Riskerna är än så länge störst i Götaland, men större delar av landet blir berörda vartefter våren rör sig norrut. Därför är det viktigt att man iakttar försiktighet när man eldar.

När får jag elda ris och trädgårdsavfall inom Torsås kommun?
Det är endast torrt ris och trädgårdsavfall som får eldas av gemene man och eldningen får bara ske under förutsättning att människor runt omkring inte störs av röken. Om du bor utanför detaljplanelagt område får du, under rätt förhållanden, elda när som helst på året. Om du bor inom detaljplanelagt område så får du endast elda mellan vecka 40 och vecka 17 om förhållandena är lämpliga.

På SMHI:s hemsida www.smhi.se kan du se hur brandriskprognosen ser ut i alla delar av landet. Där kan du även se gräsbrandsindex för de kommande fem dygnen.

Tips för utomhuseldare:
- Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
- Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
- Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
- Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
- Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
- Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
- För lantbruk där stora ytor ska brännas av krävs ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnader.
- Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.
- Är du osäker, ring till räddningstjänsten och be om råd.

Ladda ner BRANDRISK Ute-appen
På Dinsakerhet.se kan ni läsa mer och där hittar ni länkarna för nedladdning av appen till mobil eller surfplatta.  2013-04-25

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se