Resultat från kommunal webbplatsundersökning

Torsås kommuns hemsida 2013

torsas.se

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har presenterat resultat från årets undersökning av kommunala webbplatser. För vår del visar den senaste mätningen en förbättring inom flera områden och vi ligger nu på en totalsumma av 76 poäng jämfört med 73 förra året.

Mätningen görs inom tolv olika områden och poängen baseras på hur lätt det är att hitta informationen som man söker på kommunens webbplats. Den största ökningen har vi gjort inom området ”Gator/vägar och miljö/renhållning” där vi gick från 63 poäng 2012 till 86 poäng i år. Vi har även tagit kliv framåt inom områdena ”Öppenhet och påverkan”, ”Individ- och familj”, ”Förskola” och ”Bygga och bo”. Enda minskningen jämfört med 2012 har vi haft inom området ”Handikappomsorg”.

- Vi är en grupp bestående av personal från alla förvaltningar som sköter uppdateringarna av webbplatsen. Varje förvaltning ansvarar för sina sidor. Vi är nöjda med att ha förbättrat vårt resultat, men kommer gå igenom undersökningen och arbeta vidare med att förbättra oss ännu mer, säger informatör Johan Blomqvist.

Resultat www.torsas.se 2013 jämfört med 2012

2012 2013
Öppenhet och påverkan 54 63
Förskola 61 63
Grundskola 69 69
Gymnasieskola 56 56
Äldreomsorg 78 78
Individ och familj 79 85
Handikappomsorg 64 62
Bygga och Bo 77 80
Gator/vägar och miljö/renhållning 63 86
Tillstånd, näringsliv, krisinformation m.m. 100 100
Ideell sektor och kultur & fritid 81 81
Sökfunktion 89 89
Totalt: Medelvärde tolv områden 73 76

 


Mer information om undersökningen finns att läsa på SKL:s webbplats www.skl.se.

Har du synpunkter som handlar om vår webbplats går det bra att höra av sig till informatör Johan Blomqvist.

2013-11-21

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se