Remiss avfallsplan 2013-2020

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ställer ut förslag till ny avfallsplan för perioden 2013 till 2020, för att allmänheten ska få möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter. Utställningsperioden är 2 april till och med 30 april.

Förslaget till avfallsplan finns på kommunkontor och huvudbibliotek i medlemskommunerna Torsås, Kalmar, Mörbylånga och Nybro samt på KSRR:s samtliga återvinningscentraler. Du kan även ta del av förslaget på KSRR:s hemsida.
2013-04-03

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se