Regionindelningsfrågan

Segelbåt och Garpen

Regionindelningsfrågan är högaktuell. Viktiga politiska beslut står på agendan på många håll i landet inför den 31 januari, den deadline statens utredare satt upp. Var kommer ansvar och resurser för sjukvård och regional utveckling att ligga framöver?

www.skl.se/regionfragan kan ni läsa mer om Regionsfrågan och där kan ni också aktivera er webbprenumeration för att få aktuell info och nyheter direkt till er e-post.

Vad tycker Torsås kommun?
Torsås kommun ställer sig positiv till att medverka i utveckling av en större regionbildning. Denna region skall omfatta hela sydöstra Sverige. Vi ser inget hinder i möjligheten att Kalmar, Kronobergs och Blekinge län samt Region Skåne går samman i en Sydsvensk Region.

En viktig framgångsfaktor är en starkare utveckling av ett sammanhållet arbetsmarknadsområde i sydöstra Sverige. Triangeln Kalmar, Växjö, Karlskrona måste stärkas. Det finns flera skäl till detta. En bredare arbetsmarknad stärker attraktiviteten i regionen. Det ökar också möjligheten för arbetsgivare med högre kompetensbehov att finna lämplig personal vid sina rekryteringar.

Kollektivtrafiken är en nyckelfaktor i etableringen av ett arbetsmarknadsområde. I en sammanhållen region blir det bättre förutsättningar att skapa en helhetssyn i utvecklingen av denna viktiga samhällsservice.

Siktar mot ny sydregion senast 2019?
Region Skåne, Landstinget Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronobergs län samt Regionförbundet Södra Småland har för avsikt att senast 2019-01-01 bilda en ny gemensam region. Detta ska föregås av ett brett utvecklingsarbete i syfte att nå delaktighet och inflytande i hela regionen.

Denna avsiktsförklaring blir fullt giltig först när beslut fattats i ingående organisationers fullmäktigeförsamlingar under december 2011.

2011-12-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se