Redovisning av kvalitetsundersökning

Flicka tittar fram bakom träd

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och för närvarande deltar cirka 130 kommuner i detta jämförelsenätverk.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Information och delaktighet
• Effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare

Resultaten kan ge ett bra stöd för våra förtroendevalda att få en sammanfattande översiktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Redovisningen är även ett bra underlag i dialogen med invånarna. Här nedan anger vi hur Torsås placerar sig jämfört med andra kommuner.

Kan du inte se hela tabellen på din skärm?
>> Klicka i så fall här för att se tabellen i PDF-format

>> Hela undersökningen finns att ta del av på www.skl.se

 

= Torsås värde är under genomsnittet

 

 

 

= Torsås värde är ungefär som genomsnittet

 

 

 

= Torsås värde är över genomsnittet

 

 

 

 

 

 

 

 

Spridning i nätverket

Tillgänglighet

Torsås 2010

Genomsnitt

"bäst"

"sämst"

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar

73 %

78 %

96 %

32 %

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga

42 %

56 %

83 %

35 %

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen

90 %

83 %

100 %

57 %

Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket i kommunen har öppet utöver tiden 08–17 på vardagar

11 tim/v

12 tim/v

24 tim/v

2 tim/v

Antal timmar/vecka som kommunen har öppet i simhallen utöver tiden 08–17 på vardagar

32 tim/v

26 tim/v

54 tim/v

3 tim/v

Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten vid önskat datum

58 %

78 %

100 %

8 %

Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten vid önskat datum

26 dagar

20 dagar

8 dagar

66 dagar

Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats

46 dagar

52 dagar

1 dag

138 dagar

Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd

18 dagar

14 dagar

1 dag

41 dagar

 

 

 

 

 

Trygghet

 

 

 

 

Antal olika vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar

16 st

13 st

4 st

24 st

Antal barn per personal i kommunens förskolor

6,3 barn

5,4 barn

4,2 barn

6,4 barn

 

 

 

 

 

Delaktighet och information

 

 

 

 

Andel av kommunens röstberättigade som röstade i senaste kommunvalet

82,1%

81,5%

90,5%

61,0%

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna (Torsås gamla hemsida). Andel hittade uppgifter av undersökta.

58 %

69 %

92 %

37 %

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling. (Procent av maxpoäng)

35 %

44 %

77 %

20 %

 

 

 

 

 

Effektivitet

 

 

 

 

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan

100 622 kr

115 247 kr

87 177 kr

144 379 kr

Resultat i kommunens grundskolor utifrån andel behöriga till gymnasiet

93,0 %

87,8 %

100,0 %

76,4 %

Hur effektiva kommunens grundskolor är utifrån kostnad per betygspoäng

335,50 kr

332,00 kr

242,30 kr

490,40 kr

Resultat för de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av utifrån andel som fullföljer gymnasiet inom fyra år

75 %

77 %

92 %

64 %

Kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram

24 147 kr

23 118 kr

7 587 kr

38 815 kr

Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende

550 167 kr

537 184 kr

275 943 kr

767 300 kr

Hur nöjda brukarna är med sitt särskilda boende

67 %

72 %

83 %

59 %

Kostnad per vårdtagare inom kommunens hemtjänst

107 898 kr

121 653 kr

56 508 kr

230 071 kr

Brukarnas nöjdhet med den hemtjänst de erhåller. Index.

82

77

85

67

 

 

 

 

 

Samhällsutveckling

 

 

 

 

Så hög är kommunens sysselsättningsgrad

74,3 %

76,2 %

84,6 %

60,0 %

Antal nya företag som startats, per 1 000 invånare i kommunen.

3,7

5,3

11,7

0,9

Antal fler/färre förvärvsarbetande som tillkommit/försvunnit i kommunen. Antal per 1000 invånare.

-30,1

-23,9

-2,2

-52,8

Andel av befolkningen som får försörjningsstöd

4 %

4 %

1 %

11 %

Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Ranking bland alla 290 kommuner.

195

146

3

284

Ohälsotalet bland kommunens invånare. Antal sjukdagar

35,6

33

14,3

55,5

Så effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall

32 %

37 %

89 %

10 %

Andel miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunorganisationen

71 %

38 %

91 %

0 %

Andel inköpta ekologiska livsmedel

9 %

8 %

34 %

0 %2011-08-31

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se