Rapportering av icke verkställda beslut

Fyra gånger per år ska socialnämnden redovisa för kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte har verkställts.

Det vill säga beslut som handlar om bistånd inom individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har verkställts inom tre månader från dagen då beslutet togs. Redovisningen ska också innehålla vilka typer av bistånd som beslutet gäller samt hur lång tid som har gått sedan beslutet togs.

Så här ser rapporten ut för kvartal 2, 2012:
Antal icke verkställda beslut: 0
Typ av bistånd: -
Antal dagar från beslut till rapportering: 0
Antal män: 0
Antal kvinnor: 0

Enligt rapporten har alltså samtliga gynnande beslut verkställts inom tre månader under andra kvartalet 2012. Detta presenterades på dagens sammanträde i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
2012-09-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se