Rapport SCB:s medborgarundersökning

Valfridsbo

Valfridsbo i Torsås

Våren 2012 för Torsås kommun

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 52 kommuner i undersökningen våren 2012. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 253 av landets kommuner deltagit och 189 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via www.scb.se/medborgarundersökningen.

>> Torsås kommuns rapport finns för nedladdning här! (PDF)

I denna rapport redovisas resultatet för medborgarundersökningen i Torsås kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 13 mars och den 10 maj 2012. Ett urval på 500 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 58 procent enkäten.

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 115 kommuner som var med i undersökningen hösten 2011 och våren 2012.

2012-06-27

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se