Projektpengar stärker bygden!

Logotyp Bygdens Marknad

Den nybildade ideella föreningen Bygdens Marknad har fått 1,2 miljoner i projektstöd från Leader Småland Sydost för att stärka, stötta och synliggöra den lokala småskaliga produktionen i Torsås kommun med omnejd.

För ett år sen genomförde vi en förstudie där närmare 40 småskaliga producenter, föreningar och andra intresserade människor deltog. Förstudien visade att det är svårt för riktigt små företag att nå ut och synas, bland annat på grund av höga kostnader för marknadsföring.

Som resultat av förstudien bildade vi en ideell förening som under sommaren 2011 arbetade fram en projektansökan till Leader, baserad på vad förstudien visat plus några nya idéer som kom fram under resans gång.

Det här är ett stort projekt med många ingredienser. I sex olika seminarier kommer vi att vidareutbilda oss i marknadsföring, prissättning, sociala media och andra områden där vi behöver stärka oss.

Ny hemsida och grafisk profil
Bygdens Marknad håller just nu på att arbeta fram en ny fräsch hemsida och en snygg grafisk profil som kommer att synas och vara till stor nytta i marknadsförningen. Med hjälp av deltagarnas engagemang och samverkan med föreningar, företag och andra projekt tror vi att vi kan nå vårt mål – att skapa nya affärsmöjligheter och öka konkurrenskraften på landsbygden.

Stormöte och föreläsning
På söndag den 5 februari bjuder Bygdens Marknad in till ett öppet stormöte i Bygdegården i Torsås. Då presenteras projektets alla delar. Alla småskaliga producenter som har företag, hobbyverksamhet eller som ligger i startgroparna för att dra igång ett företag är välkomna. Även föreningar och andra som vill samverka med Bygdens Marknad är välkomna till mötet.

Föranmälan görs till info@bygdensmarknad.se eller projektets telefon 070-875 35 06.

Sedan på tisdagen den 7 februari hålls en föreläsning/workshop med Maria Österåker om entreprenörskap och affärsutveckling. Läs mer om Maria på www.osteraker.wordpress.com.

Mer om projektet finns att läsa på www.bygdensmarknad.se.


2012-02-01

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se