Projekt skapar naturlig mötesplats på Olssonska Gården

Olssonska gården

Den 31 januari startar ett nytt projekt som kommunen hoppas ska utmynna i uppstartandet av sociala företag i Torsås. Projektet ska, förutom att skapa nya arbetstillfällen, ge historiska Olssonska Gården ett uppsving.

Till skillnad mot andra företag ska sociala företag inte enbart vara ekonomiskt vinstdrivande. De har istället som mål att skapa arbetstillfällen och tillgodose samhälleliga behov, samtidigt som de driver en affärsverksamhet. Projektet riktar sig till arbetslösa kopplade till Arbetsförmedlingen eller kommunens arbetsmarknadsenhet och sträcker sig under hela 2011 till att börja med. Under projekttiden får deltagarna lära sig hur man startar och driver ett företag. Efter projektets slut är sedan förhoppningen att någon eller flera av deltagarna väljer att starta egna sociala företag.

Det ursprungliga initiativet kom från Kulturföreningen Olssonska Gården. Genom en förfrågan till kommunen ville de se över möjligheten att starta ett socialt företag som ett sätt att driva sin verksamhet vidare. Projektet kommer därför att drivas av kommunen och föreningen tillsammans och all Hans Gustafssonverksamhet kommer att utgå från Olssonska Gården. Kommunen ställer upp med en projektledare som på heltid under minst sex månader ska leda arbetet och handleda deltagarna under processen.

- Jag tror att detta är ett koncept som alla vinner på. Projektet möter deltagarnas behov av försörjning och kompetensutveckling. Samtidigt får kulturföreningen hjälp med att utveckla gården till en mötesplats för alla, full av aktiviteter, säger Hans Gustafsson, kommunens projektledare.

Vad för slags verksamhet som kommer att startas upp under året är inte klart ännu utan bestäms utifrån deltagarnas önskemål och kompetens.

- Att kommunen ställer upp med personal för att driva projektet hör ihop med att vi ansvarar för en del arbetsmarknadsfrågor. Samtidigt tror vi på att detta kan bli ett lyft både för deltagarna i projektet, Kulturföreningen Olssonska Gården och därmed i förlängningen även invånare och besökare, säger Tf. kommunchef Kent Frost.2011-01-28

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se