Projekt "Omstart Torsås"

Torsås kommun och Regionförbundet i Kalmar län har avsatt medel för att under två år arbeta med projektet ”Omstart Torsås”. Projektets syfte är att behålla de arbetstillfällen och den kompetens som riskerar att försvinna i samband med Faurecias nerläggning i Torsås.

Under veckan har det varit ett informationsmöte för Faurecias personal. Det visade sig finnas ett klart intresse från flera Fauercia-anställda för att starta nytt. Efter informationsmötet har därför ytterligare träffar hållits med dessa personer som då har diskuterat sina idéer vidare med projektledare Björn Sturesson.

Björn är den som främst kommer att arbeta med att ge handgriplig hjälp åt anställda som vill starta eller driva företag i Torsås kommun. Som före detta Faurecia-anställd brinner han extra för just detta projekt.

– Det finns flera olika scenarier man kan tänka sig uppkommer och som vi kan hjälpa till med, säger Björn Sturesson. Man kan få hjälp med avknoppningar från befintlig verksamhet, det kan bildas nya företag kring befintlig kompetens, det kan finnas nya idéer om tjänster eller produkter som kan utgöra grunden för nya företag.

Björn Sturesson har erfarenhet från att arbeta med att skapa nya företag i samband med andra nedläggningar, bland annat arbetade han vid Bombardiers nedläggning och har flera goda exempel på företag som föddes ur krisen då. Erfarenheten är också att det är av stor betydelse att involvera alla aktörer som vi har i vår närhet och ta vara på det som de kan bidra med.

Det finns omställningsföretag på Faurecia som hjälper de enskilda anställda att gå vidare, till exempel att hitta nya arbeten. Projektets utgångspunkt är att få fram nya företag som kan ersätta Faurecia, det är därför kommunen satsar på projektet. Kommunen och Regionförbundet hoppas att projektet skall bli framgångsrikt och att Torsås kan gå stärkt ur krisen efter Faurecias nerläggning.

I gruppen som arbetar med projektet ingår projektledare Björn Sturesson, Torsås kommunalråd Håkan Algotsson, Tuulikki Åkesson från Möre resurscentrum, Helena Nilsson från Regionförbundet, Lena Ovesson från Spring Systems och arbetsförmedlingen.

Starta Eget kurs
Den 30 mars kommer en Starta Eget-kurs att inledas. För att anmäla sitt intresse vänder man sig till Möre resurscentrum (www.moreresurscentrum.se).

Projekt Omstart Torsås 

Kommunalråd Håkan Algotsson, Projektledare Björn Sturesson, Helena Nilsson från Regionförbundet, Tuulikki Åkesson Möre Resurscentrum och Harald Hjalmarsson Regionförbundet. 


2011-03-17

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se