Program för nationaldagsfirande

Nationsldagen på Olssonska gården

Sveriges nationaldag den 6 juni 2013 firas på Olssonska Gården. Här ser ni programmet för dagen med start klockan 16.00.

14.00 Olssonska Gårdens trädgårdscafé öppnar.

Program från kl. 16.00
- Musik med Claes-Göran Bjerding
- Kören under ledning av Annika Brolin
- Högtidstal av Bildningsnämndens ordförande Maria Karlsson
- Sång och musik av Isac Adolfsson och Felicia Almgren, elever från Stage4you
- Ann-Britt Mårtensson, vice ordf. i KF, delar ut årets föreningsledarstipendium samt flaggor/fanor.
- Körsång
- Tapto

Konferencier: Eva Milesson


2013-05-28

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se