Pressmeddelande – Ny undersökning visar på fortsatt hög konsumtion av alkohol, tobak och narkotika i åk 9

CAN

Torsås har deltagit i en undersökning utförd av Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) som visar att bruket av alkohol, narkotika och tobak är högt i jämförelse med Kalmar län och riket.

I Torsås uppger 14 procent av eleverna att de har använt narkotika under de senaste 12 månaderna vilket är tre gånger högre i jämförelse med länet och riket.

Årets undersökning visar att Torsås är en av de kommuner där högst andel unga alkoholkonsumenter uppmäts, omkring 49 procent i åk 9 anger att de har druckit alkohol det senaste året.

 I förhållande till förra undersökningen som genomfördes 2015 har det skett en minskning i det dagliga användandet av tobak.

-Det är oroväckande att det är en så stor del alkoholkonsumenter redan i åk 9 och att narkotikaanvändandet har ökat och nu ligger högst i länet är väldigt allvarligt. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp och skapa ett starkt samarbete mellan förvaltningarna i dessa frågor, men framförallt måste vi stärka samarbetet med föräldrarna i kommunen, säger Lisa Hansson, folkhälsosamordnare i Torsås kommun.

Ett förvaltningsövergripande arbete kommer nu att starta, CAN och Länsstyrelsen kommer att vara med i det fortsatta arbetet som stöd för att motverka konsumtionen av droger, alkohol och tobak på skolorna. 

-Redan förra undersökningen visade på en allt för hög alkoholkonsumtion bland Torsås unga.Nu ser vi också hur narkotika och dopingpreparat förekommer ner i åldrarna. Vi har en viktig uppgift att vända denna utveckling. Därför har det främjande och förebyggande arbetet prioriterats upp och vi har en gemensam folkhälsosamordnare med Emmaboda på plats som stöd i det fortsatta arbetet med att förbättra folkhälsan i kommunen, säger Henrik Nilsson Bokor.

Jämförelserna mellan kommunerna bör tolkas med försiktighet. Extrema värden har högt inflytande vid mindre urval (i synnerhet i små kommuner som Emmaboda, Torsås och Högsby).Därför bör man inte dra alltför kategoriska slutsatser utifrån en enskild siffra.

För mer information:

Kontakta:

Lisa Hansson,Folkhälsosamordnare 0471-249016

E-post; lisa.hansson@torsas.se

 

Henrik Nilsson Bokor,Kommunalråd 0486-33111

E-post: henrik.nilsson@torsas.se

 2017-11-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se