Positivt resultat för sjätte året i rad

Torsås kommun visade ett positivt resultat på 5,2 Mkr för år 2010. Detta framgår i vår årsredovisning som kommunfullmäktige i tisdags kväll godkände. Det är sjätte året i rad som vi visar ett positivt resultat.

Återhämtningen inom svensk ekonomi gick snabbare än förväntat och arbetslösheten blev inte så djup som befarades, vilket innebar ett förbättrat skatteunderlag med ökade skatteintäkter som följd. Andra förklaringar till det positiva resultatet är det tillfälliga konjunkturstödet och lägre investeringstakt än beräknat.

Att följa budgetramarna i våra olika nämnder behöver dock bli bättre. Under 2010 blev det ett budgetunderskott på 7,3 Mkr, och under detta år måste fokus ligga på att hålla en bättre följsamhet mot sin budget.

– En ny styrmodell är under framtagande. Den strategikartan 2012-2014 som föreslås beslutas av kommunfullmäktige beskriver vision, strategiska mål inom perspektiven ekonomi, medborgare, medarbetare, utveckling och miljö, framgångsfaktorer och anger inriktningen för Torsås kommuns verksamheter. Utifrån denna strategikarta formulerar nämnderna årligen mätbara mål, konkreta uppdrag och avsätter resurser i budgeten, säger ekonomichef Kent Frost.

Vårt kommunalråd Håkan Algotsson är inne på samma linje.

– Ekonomin i vår kommun är absolut inte någon katastrof men den kräver, att vi har kraft att hålla ihop i våra verksamheter och att arbetet mellan nämndspolitiker och ledande chefer bygger på respekt och förtroende och att man i framtiden tillsammans höjer prioriteringen av att lösa sina uppgifter inom ramarna för de ekonomiska målen, säger Håkan Algotsson.

 

 2011-04-28

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se