Positiv befolkningstrend i Torsås kommun

Ballong Torsås kommun logotyp

Statistik från Statistiska Centralbyrån SCB för första kvartalet 2014 visar att Torsås kommun ökat med 13 invånare varav nio fler inflyttat än utflyttat och tre fler födda än avlidna. Att både nettoflyttning och födelsenetto ökar är unikt och mycket positivt!

I Kalmar län skedde det bara i Torsås och Kalmar. Den 31 mars var vi 6 892 invånare i Torsås och 234 168 i Kalmar län som ökade med 294 invånare. Vi är alltså 2,9 procent av länets befolkning och stod för 4,4 procent av befolkningsökningen.

>> Statistik för landets samtliga kommuner hittar ni på scb.se, klicka här!

 

 2014-05-14

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se