Plusgiro 484 7200-5 (VA och renhållning) avslutas 30/6

Kommunens plusgironummer 484 7200-5 kommer att avslutas den 30 juni 2014 och inbetalningar för VA-fakturor hänvisas att betalas till bankgironummer 5415-4802.


Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se