Planteringar i Torsås kommun

Sommarblommor

Vi befinner oss mitt i grönskans årstid och runt om i Torsås kommun lyser färgstarka växter och blommor i parker och grönområden. Parkerna skall ge människor upplevelser, möjligheter till samvaro, festliga möten och stilla ro. De ger plats för lek, rekreation, motion och vila för både gamla och unga.

Vi smyckar tätorternas offentliga rum efter årstider och högtider med olika arrangemang av blommor och liknande. Torsås kommun har i samarbete med Stefan Lagerqvist från Sävsjö Trädgård utformat våra planteringar i tätorterna Torsås, Bergkvara och Söderåkra. Samarbetet startade 2008.

Tekniska enheten ansvarar för skötsel av parker, stränder, planteringar, blomsterurnor, grönytor, träd och lekplatser som finns på kommunens mark.

Växtförteckningar
Torsås torg
Dalskär
Lunden
Kalkstensrabatt

>> Bilder från planteringarna runt om i kommunen hittar ni på följande sidor, klicka här!


platering Planterning TorsåsTulpan


2012-05-24

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se