Planering inför sluttäckning av Hallagärde deponi

När en avfallsanläggning tas ur bruk så är verksamhetsutövaren skyldig att göra en så kallad sluttäckning av området. Detta för att bland annat begränsa föroreningsspridningen och skydda avfallet mot nedbrytande krafter.

En kostnadsbedömning och planering inför sluttäckningen av Hallagärde deponi i Torsås kommun har tagits fram. Hallagärde soptipp/deponi bommades igen för sju år sedan, men ännu får inte sluttäckningen påbörjas eftersom sättningarna i marken inte får överstiga i genomsnitt en centimeter per år. Mätningar som gjordes för ett år sedan visade att marken fortfarande sätter sig mellan två och tolv centimeter. Därför lär det dröja ytterligare uppskattningsvis fem till sju år innan sluttäckningen kan genomföras.

I täckningen ingår bland annat makadam, matjord och befintliga massor som läggs i olika lager. Den bedömning som gjorts visar att kostnaden för att sluttäcka området att uppgå till 8,06 miljoner kronor. Enligt kommunalråd Håkan Algotsson är detta pengar som vi i Torsås kommun har avsatt och kommer att avsätta i budgeten de kommande åren, 600 000 kronor per år.
2012-11-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se