Påskskola 2012

Blommor

Nu har vi kommit en bit in på vårterminen och vi vill prova ett nytt grepp för att hjälpa alla elever att nå sina mål. Istället för sommarskola erbjuder vi påskskola. Under lovdagarna direkt efter påsken (vecka 15) finns möjlighet för elever från årskurs fem till och med nio att förbättra sina kunskaper och betyg.

Vem kan söka till påskskolan?
Påskskolan är både frivillig och gratis. Den är i första hand till för de elever som behöver komma ikapp med skolarbetet eller som är i riskzonen för att bli utan godkänt betyg vid läsårets slut.

Vilka ämnen kan studeras?
Ämnena som kan studeras är de teoretiska ämnena.

När, var och hur?
Påskskolan kommer att äga rum i sal H11 på Torskolans högstadium under tisdag till fredag under påsklovet, det vill säga 10 – 13 april.

Vi räknar med att börja klockan 08.30 på morgonen för att hålla på till cirka klockan ett. Skolan bjuder dagligen på lunch och ibland kanske även en del förfriskningar. Eleverna ska känna att det är mysigt och lite kul – även att det finns krav och mål att nå.

Läraren lägger upp ett förslag till individuell studieplan för arbetet tillsammans med undervisande lärare innan påskskolan startar. Eleverna tar själva med sig aktuella läromedel.

Anmälan?
Fyll i bifogad anmälningsblankett och lämna in denna till mentorn. Anmälan ska ha lämnats in senast den 28 mars.

Anmälningsblankett
>> Anmälningsblankett till Påskskolan för åk 7-9 2012 (PDF)

Frågor?
Har du frågor eller funderingar kring påskskolan är du välkommen att vända dig till mentorn eller till rektor
2012-03-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se