Omval Västra Götaland den 15 maj 2011

Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval i valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län i alla valkretsar.

45 kommuner utanför omvalsområdena har anmält till Valmyndigheten att de ordnar med förtids-röstning. Torsås är inte en av dem. Närmaste kommun för förtidsröstning är Kalmar och Karlskrona.

Mer info finner ni på http://www.val.se/omval_vg/index.html.

Varför är det omval i Västra Götalands läns landsting?
Valprövningsnämnden har funnit att det förkommit ett antal olika fel i samband med valet. I Göteborgs valkrets har 104 budröster som varit bristfälliga godkänts, 51 röster fördelade över samtliga kretsar har inte kommit fram och kunnat räknas i tid, 3 väljare har inte fått rösta och 16 röster på Centerpartiet har inte kommit med i den slutliga sammanräkningen.

Om Centerpartiet hade fått ytterligare 16 röster hade det partiet i stället för Socialdemokraterna fått det sista utjämningsmandatet.

Valprövningsnämndens slutsats är att felen med stor sannolikhet kan ha inverkat på valutgången. Felet går inte att rätta genom ny sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd. Nämnden har därför beslutat att omval ska hållas. Fel har gjorts i samtliga fem valkretsar och de har inverkat på fördelningen av utjämningsmandat. Därför måste omvalet omfatta samtliga valkretsar.

 

 2011-05-04

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se