Ogiltiga sedlar och mynt efter 30/6

De äldre 100- och 500-kronorssedlarna och de äldre mynten blir ogiltiga att betala med efter den 30 juni 2017 (utom 10-kronan som inte byts ut).

Därför är det viktigt att komma ihåg:

  • Det enklaste sättet att göra sig av med sedlar och mynt är att betala med dem till och med den 30 juni 2017. Man kan också sätta in dem på bankkonto, se myntkartan.se för att hitta närmaste ställe för att sätta in mynt.
  • När mynten inte längre går att betala med, kan man sätta in mynten på bankkonto till och med den 31 augusti 2017. Därefter är det inte längre möjligt att lösa in de ogiltiga mynten vare sig hos bankerna eller Riksbanken.
  • När sedlarna inte längre går att betala med, kan man sätta in sedlarna på bankkonto till och med den 30 juni 2018. Därefter kan Riksbanken lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift på 100 kronor.

Frågor och svar hittar ni bland annat på www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Fragor--svar.

Ogiltiga sedlar och mynt 20172017-04-24

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se