Överenskommelse klar för Faurecias lokaler

TM Design köper delar av Faureciafabriken

En överenskommelse har träffats mellan Faurecia och två företag om övertagande av de två fastigheterna som Faurecia äger i Torsås. Övertagandet kommer att ske under första kvartalet 2012.

– Det känns väldigt positivt att en affär blir av och att vi slipper bomma igen fabrikerna nu när Faurecias utflyttning är helt avklarad säger Claes-Olof Olofsson platschef på Faurecia i Torsås.

TM Design & Installation köper ena fastigheten
TM Design & Installation är en tidigare avknoppning från Faurecia och driver sedan cirka ett år tillbaka sin verksamhet på fastigheten närmast Torsås centrum där bland annat Tech Center tidigare fanns. TMDI som konstruerar och tillverkar maskiner och verktyg, har idag 17 anställda jämte inhyrd personal och befinner sig i en stark expansion.

– Vi har förhandlat fram en överenskommelse med Faurecia att köpa den fastighet vi tidigare hyrt lokaler i. Vi tryggar därmed vårt lokalbehov inför framtiden säger VD Nils-Olof Svensson. Spring Systems AB som också är hyresgäst kommer att fortsätta att vara det hos oss. Vi är även öppna för att andra mindre företag kan hyra lokaler och gärna sådana som vi kan ha ett samarbete med.

Köparen av den större fastigheten presenteras inom kort
Den andra större fastigheten kommer att övertas av ett företag som på grund av andra pågående förhandlingar ännu inte kan presentera sig. Det beräknas ske inom de närmaste veckorna. Företaget kommer att bedriva storskalig serietillverkning i lokalerna.

Torsås kommun har varit informerade och via projektet Omstart Torsås aktivt deltagit i både fastighetsköpen och i att arbeta med verksamheternas utformning.

– Det har varit en process som vi med stor sekretess kunnat följa och det känns oerhört positivt att både TMDI har kunnat säkra sina framtida lokalbehov och få till Torsås en ny tillverkningsindustri som både kan dra nytta av all den kompetens som vi har här i Torsås och vända sig till nya marknader säger kommunalrådet Håkan Algotsson.

– Att äntligen kunna vara med och presentera ett övertagande av fastigheterna känns skönt så här precis när Faurecia stängt dörrarna säger Björn Sturesson, Omstart Torsås. Genom TMDI:s köp säkras en verkstadsindustri i den ena fastigheten och tillsammans med personalen på Spring Systems blir ju en betydande del av spetskompetensen från Tech Center kvar i huset. Det andra företaget ser jag fram emot att få vara med att presentera inom de närmaste veckorna.

2012-01-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se