Öppet hus på Skogslyckan

Kor i hage

Inbjudan till öppet hus på Skogslyckan i Bränderås, Torsås, torsdagen den 1 september kl. 13.00 – 19.00.

På Skogslyckan bedrivs daglig verksamhet som bygger på att kombinera omsorg med gårdens resurser för människor med behov av särskilt stöd. Målsättning är att erbjuda en miljö som på ett naturligt sätt ger dagliga rutiner och möjligheter att etablera sociala kontakter med både människor och djur.

Nu vill vi informera och visa vår verksamhet, Grön omsorg* i form av daglig verksamhet.

Program för den 1 september
- Kl. 14.00, 16.00 och 18.00 presenterar vi vårt koncept för alla intresserade.
- Möjlighet finns att gå runt i miljön som ska användas för verksamheten, titta på djuren och lokalerna.
- Vi bjuder på fika

Hitta hit
Skogslyckan, Bränderås 102, 385 95 Torsås
Klicka här för att se karta >>

Varmt välkomna hälsar
Margareta Jonsson, specialpedagog
Lise-Lotte Eriksson, fritidspedagog


*Grön omsorg – Meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd.

2011-08-30

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se