Öka sikten - beskär häckar och buskar!

Klipp häcken

Det är härligt att se att växter och buskar växer och frodas i våra trädgårdar. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt skymmer sikten i trafiken. Hjälp oss att öka trafiksäkerheten!

Här nedan finner du några riktlinjer att följa vill du kan du ladda ner mer information med bilder klicka på länken till höger.

● Vid hörntomter får höjden på häckar, plank eller murar ej överstiga 70 cm över gatuplanet. Detta gäller 10 m åt vardera hållet från korsningen räknat.

● Om gång- och cykelbana korsar gatan gäller 70 cm som häckhöjd 5 meter in på gång- och cykelvägen. 10 m gäller fortfarande utmed gatan.

● Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 m från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar ska inte vara högre än 70 cm.

● Växtligheten får inte heller skymma vägmärken eller gatubelysningen.


>> Ladda hem vår folder Klipp häcken! Du kan rädda liv. (PDF)2011-11-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se