OBS! Inställt Kommunfullmäktige 14/4

Kommunfullmäktige som var planerat till måndagen den 14 april 2014, klockan 18.30, Folkets hus i Torsås är inställt.

Nästa kommunfullmäktige äger rum måndagen den 12 maj 2014 klockan 18.30, Folkets hus i Torsås.

1. Allmänhetens frågestund
2. Upprop
3. Justering
4. Årsredovisning 2013
5. Avstämning mot balanskravet
6. Kompletteringsbudget 2014
7. Frågor, interpellationer och beredda motioner
8. Förändringar i kommunallagen gällande partistöd
9. Revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning
10. Förbundsordning Kalmarsundsregionens Renhållare
11. Ny ledamot i bygg- och miljönämnden, Socialdemokraterna
2014-04-08

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se