Nytt projekt om vattenförvaltning i skog

Hagmark Bränderås

Under hösten startas ett nytt projekt upp, Moment Up, som handlar om att förvalta vatten i skog. Projektet sker i samarbete med Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens vattenråd, LRF och SÖDRA och det är Torsås kommun som håller i det. Välkommen att delta på möte, den 14 september.

I november förra året regnade det en hel del, flödena ökade i våra vattendrag och vissa svämmade över på flera ställen, under våren regnade det ingenting. Dessa variationer kommer vi troligen att få se mer av, därför måste vi börja planera för hur vi ska förvalta det vatten som kommer och det vatten som finns i våra vattendrag.

Möte den 14 september
Vattenrådet Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken bjuder in till möte med fokus på vattenförvaltning i skog. Vattenrådet vill nå dig som är nyfiken på vad detta innebär.

Välkommen till Olofsgården, Torsås, den 14 september, klockan 18.30 – 21.00

Anmäl dig senast den 5 september 2011 till Pernilla Landin, Torsås kommun, telefon: 0486-331 87 eller via e-post pernilla.landin@torsas.se.

Mer info om Moment Up finns att läsa här.

Det går också bra att kolla in Vattenrådets hemsida på www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/index.php.

2011-08-24

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se