Nytt hyresavtal för biblioteket i Torsås

Pojke läser bok

Kommunstyrelsen beslutade vid tisdagens sammanträde att anta förslaget till nya hyresavtal med Rosenträdet AB avseende bibliotekslokaler och lärararbetsplatser. Biblioteket kommer alltså att fortsätta finnas i samma lokaler som nu.

Biblioteksavtalet löper på fem år för att dels ge kommunen möjlighet att relativt snart se över de framtida lokalbehoven, samtidigt som fastighetsägaren får en rimlig tid för avskrivning av de förbättringar och ombyggnader som kommer att genomföras i lokalerna. En ny kodlåst entré kommer bland annat att öppnas upp för att de som till exempel är intresserade av släktforskning ska få tillgång till vissa utrymmen utanför de ordinarie öppettiderna.

Från Torsås kommun är vi glada att vi nu kan erbjuda kommunens innevånare fortsatt god tillgänglighet till biblioteksservice i centrala lokaler i samhället och att vi med det nya avtalet också kommer att ge utökade möjligheter att nyttja delar av bibliotekets tjänster.

Mer info om hyran
Hyran är uppdelad dels på en fast kostnad och dels på en ersättning som bygger på de faktiska kostnaderna för uppvärmning och el. Den fasta kostnaden för båda lokaldelarna uppgår till 636 000 kr per år.

Inför överläggningarna om ett nytt avtal undersöktes den schablonmässiga kvadratmeterkostnaden för liknande lokaler i tätorter av Torsås karaktär. Vi ligger klart under denna nivå. Vidare jämfördes med det pris som det kommunala fastighetsbolaget TFAB tar ut vid uthyrning av befintliga lokaler både till den egna verksamheten men också till företag i kommunen. Även här konstaterades att bibliotekshyran låg i nivå med eller under TFAB:s hyra.

Uppräkningen av den fasta delen har skett från nivån som gällde när det nuvarande avtalet tecknades för tio år sedan.  Det handlar alltså om tio års kostnadsutveckling.
2011-10-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se