Nytt företag flyttar in i Faurecias lokaler

TBS startar upp i Torsås

En överenskommelse har träffats mellan Faurecia och företagen TBS Industrial Properties/TBS Yard AB om övertagande av den sista av de två fastigheter som Faurecia har ägt i Torsås. Övertagandet kommer att ske den 1 april 2012.

TBS Industrial Properties AB kommer att etablera en industripark i lokalerna där de eftersträvar att få in kompletterande industri/tillverkning till TBS Yard AB.

Det känns mycket bra att kunna starta upp i Torsås. Ända sedan vi fick veta om de lediga lokalerna har det varit vårt mål att flytta in här. För vår tillverkning av kompositmaterial krävs stora ytor och därför passar dessa lokaler utmärkt, säger Lars Tedehammar, en av ägarna till TBS Yard AB.

Torsås kommun har varit informerade och via projektet Omstart Torsås aktivt deltagit i både fastighetsköpet och i att arbeta med verksamhetens utformning.

- Vi har löpande följt utvecklingen och för Torsås industriella utveckling och arbetstillfällen är det en avgörande fråga att Faurecias tidigare lokaler fylls med ny industriell verksamhet. Genom TBS får vi till Torsås en tillverkningsindustri som både kan dra nytta av all den kompetens som vi har här i Torsås och vända sig till andra marknader än till fordonsindustrin säger kommunalrådet Håkan Algotsson. Tillsammans med TMDI har vi fått en ytterligare plattform för industriell utveckling i vår kommun utöver de framgångsrika företag som redan finns här.

Serietillverkning av kompositmaterial
TBS Yard AB kommer att bedriva serietillverkning av kompositmaterial för flera olika slutprodukter. Tillverkningen är planerad att starta under andra/tredje kvartalet 2012 och rekrytering av personal kommer att ske successivt. På sikt räknar man med att vara ett tjugotal personer inom produktionen och till detta kommer lednings-, marknads-, teknik- och administrativ personal.

- Trots att vi som företag är nystartat har vi stor erfarenhet från tillverkning och har etablerade marknadskanaler sedan tidigare säger Lars Tedehammar. Vi ser stora möjligheter i ändamålsenliga lokaler, men inte minst i den gedigna kunskap och erfarenhet kring högeffektiv serietillverkning som byggts upp hos folket i Torsås ända sedan Torsmaskiners tid. Samtidigt som vi köper fastigheten av Faurecia kommer vi att ta in externt kapital i vårt företag för att stå rustade för vår tillväxt.

Används i moderna vindkraftsverk
Detta blir det första företaget i Torsås som tillverkar kompositmaterial. Komposit är ett lätt, starkt material som inte kräver så mycket underhåll. Det används bland annat i moderna vindkraftsverk.

Mer om komposit finns att läsa på Wikipedia - sv.wikipedia.org/wiki/Komposit.


Bilder

TBS startar upp i Torsås
Lars Tedehammar, ägare TBS Yard AB och Håkan Algotsson, kommunalråd Torsås kommun skakar hand. Till höger Björn Sturesson från Omstart Torsås.


TBS startar upp i Torsås
Från vänster Claes-Olof Olofsson (Faurecia), Lars Tedehammar, Håkan Algotsson och Björn Sturesson.


TBS startar upp i Torsås
Gott om ytor. TBS räknar med att utnyttja 10 000 kvadratmeter till industripark.


Lars Tedehammar, ägare TBS Yard AB
Lars Tedehammar.


Lars Tedehammar, ägare TBS Yard AB
Lars Tedehammar.


Foto Johan Blomqvist2012-02-28

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se