Nyheter inom färdtjänsten, fr.o.m. 1/9

Färdtjänst

Färdtjänsten i Torsås kommun kommer under hösten att förändras en aning. Från och med den 1 september 2011 är det Kalmar Läns Trafik AB, KLT, har hand om skötseln av färdtjänsten i vår kommun.

Genom KLT:s beställningscentral kommer både beställning av resor samt hantering av trafiken och transporterna att skötas. De lokala taxiföretagen Torsås Taxi AB samt Thomas Service-Taxi kommer att fortsätta köra färdtjänstresorna i kommunen.

Nytt telefonnummer
Beställning av färdtjänstresor ska från och med den 1 september 2011 alltid göras på telefonnummer: 010 - 21 21 021.

På detta telefonnummer kan du få all information du behöver gällande serviceresor samt göra beställning eller avbeställning av kommande resor. Här kommer du som färdtjänstkund att i framtiden med hjälp av knappval kunna välja att bli uppringd istället för att stå i telefonkö.

På KLT:s journummer kan du få hjälp om du skulle få problem med din resa då beställningscentralen är stängd. Här går det inte att göra nya beställningar.

Journumret är: 010-21 21 020.

Beställningscentralens öppettider
Vardagar kl. 08.00 – 16.30
Lördag, söndag, helgdag kl. 08.00 – 15.00

Frågor och funderingar
Har du frågor kring de kommande förändringarna inom färdtjänsten i Torsås kommun, är du välkommen att kontakta vår kontaktperson gällande färdtjänst och kollektivtrafik Hanna Grahn (0486-334 62, hanna.grahn@torsas.se), eller beställningscentralen på KLT (010 – 212 10 21).

>> Se även våra sidor om Färdtjänst, klicka här!

Nyheter gällande regler kring ditt resande
-
Från och med 1 september ska all beställning av färdtjänst göras på telefonnummer 010 – 212 10 21. Förbeställning till september månad kan göras på detta nummer från och med 31 augusti.

- Egenavgiften kommer från och med den 1 september att vara likställd med zontaxan för att resa med allmän kollektivtrafik. Avgiften kommer inte längre att fastställas av Torsås kommun, utan den kommer istället att följa KLT:s bestämmelser då kostnaden för att resa med kollektivtrafik och serviceresor ska vara samma för alla resenärer.

Zontaxan kommer från och med 1 september 2011 att vara enligt följande:
1 zon - 22 kr
2 zoner - 30 kr
3 zoner - 38 kr
4 zoner - 46 kr
5 zoner - 54 kr
6 zoner - 62 kr

Exempel 1 Bergkvara till Torsås är en zon. Resan kostar 22 kr.
Exempel 2 Gullabo till Torsås är två zoner. Resan kostar 30 kr.
Exempel 3 Torsås till Kalmar är fem zoner. Resan kostar 54 kr.


- Från och med 1 september kan du beställa din resa enligt två modeller.
Modell 1 – Innebär att du beställer din resa senast dagen innan restillfället.
Modell 2 – Innebär att du har möjlighet att beställa din resa fram till en timme innan restillfället. Om resan vid beställning enligt modell 2 inte kan samordnas med annan resenär påförs en extra kostnad om 20 kronor för den aktuella resan.

- Från och med 1 september finns möjlighet att använda färdtjänst dygnet runt.

- Från och med 1 september kommer beställningscentralen ha möjlighet att antingen tidigarelägga eller förskjuta din resa med 30 minuter med utgångspunkt från önskad restid. Detta för att öka möjligheten att samordna resor. Har du tid att passa måste denna meddelas vid beställning av resan som senast görs dagen innan aktuell resa.

- Från och med 1 september tillåts inte att kortare uppehåll, ex ett ärende, görs under pågående färdtjänstresa.

- Från och med 1 september har beställningscentralen rätt att ta ut en avgift på 100 kronor om avbeställning inte görs på beställd resa som färdtjänstresenären ej har för avsikt att fullfölja.

2011-08-31

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se