Nya chefer på gång inom Bildnings- och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadschefen Chatarina Holmberg gick i förra veckan på tjänstledighet på obestämd tid. Hon kommer nu istället att bli oppositionsråd i Karlskrona kommun.

Kristiina Kosunen Eriksson kommer från och med den 13 november att ta över som vikarierande chef och arbeta hos oss tre dagar i veckan. Detta blir en tillfällig lösning och Kristiina kommer att stanna fram till dess att vi funnit en ny samhällsbyggnadschef.

Även inom bildningsförvaltningen kommer en ny chef att ta vid. Nuvarande bildningschefen Jon Erik Egerszegi slutar sin tjänst inom Torsås kommun den 30 november och arbetet med att hitta en ersättare pågår för fullt. Under nästa vecka kommer intervjuer med sökande att genomföras. Från och med den 1 december tar nuvarande rektorn för år F-6 Lisbeth Kromnow över som tillförordnad bildningschef.

2012-11-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se