Ny tobakslag från den 1 juli

cigarett

Från den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Med den nya lagen utökas rökförbudet till allmänna platser.

De platser som redan är rökfria fortsätter att vara det. Det kan gälla till exempel förskolor och skolor med gårdar, inne på serveringar med mera. Med den nya lagen gäller rökförbudet nu även uteserveringar, lekplatser, idrotts- och konsertanläggningar, perronger och hållplatser samt entréer till alla rökfria miljöer.

Rökning blir även förbjuden vid entréer till lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar.

Förbudet omfattar även elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipa och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
 
Läs gärna mer på länsstyrelsens hemsida. Information finns även hos Folkhälsomyndigheten.


2019-06-25

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se