Ny presentationsvideo för Mötesplatsen Vågen

Städdag på Vågen

Besök våra nya sidor för Mötesplatsen Vågen. Vi har utökat innehållet med bland annat en utförligare presentation av våra verksamheter och aktiviteterna som vi erbjuder inom Arbetsmarknads- och resursenheten (ARE) vilken Vågen är en del av. Det finns också en ny presentationsvideo att se på våra nya sidor.

Vågen har för avsikt att bli en mötesplats för alla. Det är viktigt att individen på Vågen ska känna sammanhang och uppleva att de kan påverka de egna livsvillkoren. Alla människor är lika mycket värda och ska behandlas med respekt, samt att alla ska ha lika rätt och lika möjligheter att bestämma över sina liv och få sina önskemål respekterade.

Deltagarna på Vågen kommer att vara med i arbetet med innehållet på sidorna framöver. Följ utvecklingen på www.torsas.se/vagen.aspx.

Presentationsvideo
2012-09-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se