Ny kollektivtrafikanläggning utmed E22 vid Söderåkra

Buss

Trafikverket och Kalmar Läns Trafik, KLT, planerar ett nytt hållplatsläge på E22 för snabbussen mellan Karlskrona och Kalmar, linje 500, med tillhörande gångvägar och pendlarparkering vid Söderåkra.

Förstudiearbetet väntas vara klart nu i höst. Därefter tas beslut om och hur arbetet ska drivas vidare. Anläggningen planeras byggas tidigast 2013.

Förslag med ny hållplats på E22 vid Söderåkra
Linje 500, d.v.s. snabbussen mellan Karlskrona och Kalmar föreslås stanna vid trafikplatsen i Söderåkra. Restidsvinsten blir mer än 20 minuter mellan Söderåkra och Kalmar jämfört med att åka buss 121. Buss 121 kommer dock fortsatt att gå den gamla vägen.

Antal turer med linje 500 kommer att utökas från åtta till nio dubbelturer per dag. Målet är att antalet turer successivt skall byggas på ytterligare.

Läge för hållplats
Att förlägga hållplatser till trafikplatsen vid Söderåkra känns självklart, eftersom den är lätt att ta sig till. Det kan antingen bli fråga om att placera hållplatserna vid själva E22 eller utmed de anslutande ramperna i trafikplatsen.

Krav på hållplats med skydd och tillgänglighet m.m.
Oavsett vilken placering de nya busshållplatserna får kommer de att förses med väntkurer som har belysning. Gångvägar till hållplatserna handikappanpassas och blir belysta. Parkering ordnas i närheten av hållplatsen för bilar och cyklar.

Samråd om förstudien. Nu vill vi veta vad du tycker!
Under tiden 10 september – 30 september 2011 kommer informationsblad (samrådshandling) att finnas tillgänglig hos:
• Trafikverket i Kalmar, Scheelegatan 8, Kalmar
• Torsås kommun, Allfargatan 26, Torsås
• Möre köpcenter, Ekesvägen 6, Söderåkra

Du kan lämna skriftliga synpunkter till:
Trafikverket
551 91 Jönköping
E-post: jonkoping@trafikverket.se
Ange diarienummer TRV 2011/ 37304
Senast den 30 september 2011 vill vi ha in dina synpunkter.

Kontaktpersoner:
Gunilla Schurmann (projektledare) Trafikverket, Kalmar, tfn 010-484 62 22
Fredrik Hornwall (konsult) EQC Group, tfn 010-440 57 43

>> Ladda hem detaljerat informationsblad (samrådshandling), klicka här! (PDF)

2011-09-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se