Ny gäddvåtmark anlagd i Bergkvara

Gäddfabrik i Bergkvara

Foto: Leif Pettersson, Hans Brolin lyfter ner den 16:e gäddan i våtmarken.

Med hjälp av projektpengar från Leader Småland Sydost och markägartillstånd från Torsås kommun har Vision Bergkvara i dagarna blivit klara med en ny gäddvåtmark i Alhagen.

På sin hemsida berättar de att Bergkvara gäddvåtmark inte har något naturligt vattenflöde, därför pumpas vatten in från närbelägna Ängaskären. Lekgäddorna lyfts sedan i våtmarken för att lägga sin rom.

Nästa steg är att fånga in gäddorna och lyfta över dem till Ängaskären igen, så att de inte mumsar i sig sin egen avkomma. Nu kan ynglen växa till sig ifred, väl skyddade mot spigg som älskar små gäddyngel. I månadsskiftet maj/juni är de så stora att inte spiggen inte kan ta dem och då lättar vi på de två avspärrningarna och gäddbarnen kan simma ut till friheten i Ängaskären. Våtmarken torrläggs och korna kan sen beta fritt i gräset.

Mer om detta och även andra projekt kan ni läsa om på http://visionbergkvara.se.


2014-04-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se