Ny Ungdomssamordnare på plats

Nina Gimerstedt

Kommunens barn och ungdomsverksamhet är i utveckling och en ny tjänst har inrättats. Nyanställd som ungdomssamordnare är Nina Gimerstedt och hon kommer att samarbeta med skolans elevhälsoteam och socialtjänstens resursteam.

Nina kommer närmast från en liknande tjänst i Kungsbacka, arbetet där gick ut på att öka ungdomars möjlighet att vara med och påverka sin livsmiljö.

Nina säger själv att: Jag vill arbeta för att alla ungdomar i Torsås kommun ska ha samma förutsättningar för en god hälsa. Jag vill att alla ungdomar ska kunna vara delaktiga i att skapa detta med mig och att vi tillsammans ska skapa en ungdomskommun där man vill bo kvar eller återvända till.

Jag kommer att genomföra LUPP Lokal Ungdomspolitisk Uppföljning nu i höst sedan kommer den ligga till grund för arbetet. Den kommer ligga till grund för mitt arbete i Torsås kommun.
Syftet med Lupp- undersökningen är att kommunen ska få mer kunskap kring ungdomarnas syn på frågor rörande, skola, fritid, samhälle och inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid i Torsås kommun. Lupp ska användas som kunskapsgrund för att sätta upp mätbara mål och att utveckla framtida arbete för att skapa en bättre ungdomspolitik i kommunen.
Målet med Lupp är att resultatet mynnar ut i konkreta åtgärder som på sikt förbättrar hälsan hos ungdomar i Torsås komm

I tjänsten som operativ ungdomssamordnare ingår att skapa rutiner och riktlinjer för samverkan mellan olika aktörer såsom skola och socialtjänst. Kartläggning av ungdomars psykosociala hälsa ingår i uppdraget i syfte att fånga upp ungdomar i riskzonen på ett tidigt stadium och därmed kunna arbeta med tidiga insatser.

I uppdraget ingår också att ta initiativ inom ungdomsområdet, exempelvis tjej och killgrupper med samtal och aktiviteter kring olika teman. Kommunens stöd till tonårsföräldrar "Värme och Ramar" är en bred verksamhet som Nina kommer att engageras i. Barn och ungdomar som riskerar fara illa hör till kommunens prioriterade grupper.2012-10-02

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se